Dunja , 46

Tải liên kết đến ứng dụng di động
0
sở thích
của cô ấy

Học vấn

Ekono... Xem tất cả

Vị trí

Budva, Budva, Montenegro
Hãy xem khoảng cách từ Dunja!
Xem bản đồ

Tôi ở đây để

Tôi ở đây để kết bạn mới

Ngôn ngữ

Tiếng Serbia

Quà tặng

Tạo ấn tượng với cô ấy khi tặng quà!

Người giống nhau

Khám phá bản sao của Dunja