Chuyển đến nội dung chính

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Xin chào! Chào mừng đến với Trung Tâm Hỗ Trợ của chúng tôi.
Vui lòng điền vào một chủ đề hoặc tên của tính năng mà bạn muốn hỏi.

Người Xung Quanh và Tìm Kiếm

Mục 'Người Xung Quanh' của Fiesta cho bạn thấy người dùng trong khu vực của bạn và các thành phố khác, mục 'Tìm Kiếm' cho phép bạn tìm thấy người theo tiêu chí của riêng bạn.