Chuyển đến nội dung chính

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Xin chào! Chào mừng đến với Trung Tâm Hỗ Trợ của chúng tôi.
Vui lòng điền vào một chủ đề hoặc tên của tính năng mà bạn muốn hỏi.

Thiết lập và Bảo mật

Một trong những nhân tố quan trọng nhất khi tận hưởng thời gian của bạn trên Fiesta, là bạn có thể thiết lập tài khoản theo sở thích. Do đó bạn có thể chỉnh sửa nó một tí, và đó là những gì chúng tôi muốn giải thích trong mục này.