Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Xin chào! Chào mừng đến với Trung Tâm Hỗ Trợ của chúng tôi.
Vui lòng điền vào một chủ đề hoặc tên của tính năng mà bạn muốn hỏi.

Quyền riêng tư

Ở Fiesta chúng tôi hiểu rằng bảo vệ quyền riêng tư là không thể thiếu được, do đó chúng tôi có một số thiết lập để quản lý nó.

 1. Làm sao để quản lý an toàn trực tuyến?

  Vui lòng xem Lời Khuyên An Toàn Fiesta, có thể tìm thấy cuối mỗi trang. Chúng tôi khuyên bạn không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân và tài chính trên mạng Internet và có thể xác nhận rằng Fiesta không bao giờ yêu cầu thông tin này thông qua mục 'Tin Nhắn'.

  Nếu bạn có câu hỏi về an toàn trên mạng vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng.

  Câu trả lời hữu ích? - Không
 2. Làm sao kiểm soát quyền riêng tư của tôi?

  Bạn có thể kiểm soát sự riêng tư của bạn thông qua mục thiết lập . Bạn có thể chọn để cho phép những ai có thể xem hồ sơ của bạn, và chọn để hiển thị khoảng cách và trạng thái trực tuyến, hay chọn nếu bạn muốn xuất hiện đến những người mà bạn đã thích hoặc ghé thăm cũng như nếu bạn muốn cho phép tìm kiếm theo email.

  Để biết thêm chi tiết liên quan đến việc bảo mật thông tin, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

  Câu trả lời hữu ích? - Không