Mga Payong Kaligtasan at Kasigurohan

Sa mga location-based na serbisyo, mahalaga na gumamit kayo ng kung ano ang nararapat kapag online na nakipagsalamuha sa mga tao.

 • Hindi mo dapat ibahagi o ibunyag ang iyong password sa kanino mang ikatlong pangkat - kahit na sila ay iyong kaibigan. Kapag iyong nawala ang iyong password o naibunyag mo, ang iyong personal na data ay maaring mapahamak. Kapag ang iyong profile ay na-hacked, pakiusap isumbong sa aming pangkat sa pamamagitan ng aming feedback na pahina.
 • Kailanman huwag magbigay ng personal o pinansiyal na impormasyon. Kasama na dito ang pagbunyag ng inyong email at pisikal na address, detalye ng instant messenger, URLs, detalye ng inyong kard o kahit buong pangalan mo sa iyong profile.
 • Maging mas lalong mapag-alam ng mga tao na kung sino ay nagkukunwaring isang representante ng aming kompaniya o ibang mga kompanya at sila ay humihingi ng kabayaran sa pahahatid ng isang premyo o serbisyo na hindi inaalok ng direkta sa Fiesta na website. Pakiusap gayon din, maging lubos na maingat sa mga taong nagkukunwaring nasa pahamak at nangangailangan ng tulong sa pera - kadalasan ang mga ito ay mga huwad.
 • Huwag gumamit ng isang maaring pagtalunan o nakagagalit na pangalan - ito ay maaring umakit ng maling uri ng pansin. Aming mapayo na gamitin ang inyong unang pangalan lamang.
 • Kapag kayo ay makakasalubong ng kahit anong hindi magandang pag-uugali, i-klick ang iulat ang pag-abuso na kawing at ito ay kaagad-agad na mag-aalerto sa aming pangkat. Mayroon ding paraan na harangin ang isang miyembro kapag pakiramdam ninyong hindi kayo komportable sa ibang mga miyembro o mga pagpapalitan ng kuro-kuro. Huwag patulan ang mga pag-abuso o mga panliligalig - pigilan ang taong gumagamit o i-ulat sila sa aming pangkat ng suporta. Hangad namin na harapin itong mga bagay na mabilis at isang detalyadong pamamahala na sistema ang nakatalaga para subaybayan at panatiliin ang kalidad nitong aspeto.

Marami pa ang mga payong pangkaligtasan ang makikita sa Maging Ligtas Online.

Internet Watch Foundation

Kami ay isang aktibong miyembro ng Internet Watch Foundation at buong sumusuporta sa kanila at sa kanilang trabaho.

Mga payo para sa offline na pakipagkita

 • Kapag kayo ay nakikipag-usap sa mga tao, humingi sa kanila ang ilang mga pinakabagong larawan nila - mas mabuti iyong nakuha sa loob ng nakaraang 4 na linggo.
 • Huwag kailanman na mapilitang makipagtagpo, gawin lamang ito kapag sugurado kayo ay handa.
 • Laging subukan na kausapin ang ibang tao sa telepono muna.
 • Ipagbigay-alam sa mga kaibigan kung saan ang plano mong pumunta at makipag-areglo ng isang tawag sa telepono o isang text na mensahe. Siguruhin na magdala ng bagong karga ang bateriya ng mobile na telepono na may kredito, at ipaalam kung ano ang kalagayan ng pakipagkita ninyo at kung kailan kayo ay ligtas na nakauwi na ng bahay.
 • Isaayos ang inyong sariling sasakyan papunta o mula sa lugar ng pagtatagpo - huwag pumayag na magkita sa kanilang lugar o sa inyong bahay. Talagang pinakamabuti na hindi mo ibigay ang inyong tirahan hanggang inyong nakilala ng lubusan ang tao.
 • Nakakatulong din na pumunta na may nakahandang dahilan para umalis kapag pakiramdam ninyo na ang pakipagtagpo ay nagiging hindi maganda, na kinakailangan mong lumisan nang walang gulo.
 • Kapag makipagtagpo sa unang beses, siguruhin na ito ay sa mga oras ng umaga, sa isang pampublikong lugar at habang mahinahon pa! At siguruhin din na hindi kayo iinom ng labis pagkatapos kayo ay nagkita, at panatiliin ang inyong inumin at mga gamit ay naabot tanaw lagi.