Ano po ba ang aming maitutulong sa inyo?

Hi! Maligayang pagdating sa aming Sentro ng Tulong.
Pakiiusap itayp ang paksa o ang pangalan ng katangian na mayroon kang katanongan.

Beripikasyon ng Profile

 1. Paano ako makakuha ng Beripikadong istado?
  Ang pagkukuha ng Beripikado na istado ay nakakatulong sa pagpatotoo sa ibang mga user na ikaw ay talagang totoong tao, nagiging mas madali itong magakaroon ng mga kaibigan. Para maging Beripikado, kailangan mo lamang gawin ay pumunta sa Beripikasyon na lugar sa iyong pahina ng profile, beripikahin ang iyong profile gamit ang isang larawan mo at pumili ng hindi bababa ng isa sa ibang mga opsiyong magagamit. Ang mga ito ay naglalakip ng pagdagdag ng iyong numero ng mobile na telepono, ang pagkaroon ng kawing tungo sa iyong Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln o Google+ na account, o ang pag-aaktibo ng Fiesta Premium.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 2. Paano ginagawa ang pagberipika sa pamagitan ng larawan?

  Para beripikahin ang iyong profile gamit ang iyong larawan, pakiusap sundin itong mga tagubilin:

  - Pumunta sa iyong profile.
  - Iklik ang icon ng larawan sa 'Beripikasyon' na seksiyon.
  - Sa pop up window pakiusap iklik ang 'Kumuha ng larawan' at pahintulotan ang pag-akses sa iyong kamera.
  - Kumuha ng larawan na may kaparehong kilos gaya ng pinakita sa ehemplo.
  - Iklik ang 'Ipadala' kung ikaw ay masaya sa larawan na iyong kinuha o tapikin ang 'Kumuha muli' kung nais mong subukan muli.

  Sigurohin na ang iyong mukha ay malinaw na nakikita kapag kumukuha ng larawan at huwag mag-alala, itong larawan ay hindi ipapakita sa kahit sinong mga bisita ng iyong profile.

  Kung mayroon kang mga problema sa paggamit ng Safari na browser, pakiusap gumamit ng ibang browser gaya ng Firefox o Google Chrome.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 3. Bakit tinanggihan ang larawan ng aking beripikasyon?
  Kung tinanggihan ang iyong larawan ng beripikasyon, ito ay maaring dahil sa sumusunod na mga dahilan:

  - Ang mukha mo ay di malinaw na makita.
  - Ang buong galaw ay hindi nakikita sa kuha ng iyong larawan.
  - Napakadilim ng larawan o napakasilaw o napakalabo.
  - Ang galaw ay hindi tugma sa kilos na aming pinakita sa iyo sa aming ehemplo.

  Pakiusap kontakin ang aming Customer Care Team kung di mo magawang makapasa ng beripikasyon ng larawan at wala sa mga rason na nasa itaas ang tumutugma.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 4. Wala akong webcam para magberipika ng aking profile gamit ang isang larawan. Ano ang aking gagawin?
  Huwag mag-alala! Kung wala kang webcam tanging gamitin ang iyong phone camera sa pag-akses sa iyong profile sa iyong mobile phone. Kung wala kang kamera sa iyong telepono, tanging hilingin ang isang kaibigan na hiramin mo sa kanila o gumamit ng internet cafe para makompleto ang proseso.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 5. Bakit kailangan kong kompirmahin ang ilang sa aking impormasyon kapag sinusubukan kong maglog in?

  Ang seguridad ng aming mga user ay napaka-importante sa amin at kaya maari kaming hihiling sa iyo na kompirmahin ang ilan sa iyong mga detalye. Di kailangang mag-alala dahil hihilingin ka naming kompirmahin ang ilang mga detalye na iyong nakaraang naidagdag.

  - Kung tawagan ka namin tapos ika'y uudyoking ipasok ang isang numero sa field sa iyong screen; simpleng ipasok ang huling apat na digit ng numero na kung saan mula na tinatawagan ka namin.

  - Kung hilingin kang kompirmahin ang iyong email address o numero ng telepono, pakiusap gawin ito. Hindi mo kailangang magkaroon ng akses sa iyong email address o numero ng telepono gayon kailangan mo lamang ito ipasok.

  - Kung kami ay humihiling para sa iyong password subalit di mo ito naalala, tanging iklik ang 'Nakalimutan ang password' na bitones at sundin ang mga tagubiling pinadala sa iyong email.

  Kung may mga problema ka sa pagkompirma ng iyong mga detalye, pakiusap kontakin ang aming Customer Care Team at amin itong titingnan para sa iyo.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 6. Bakit ako'y tumatatanggap ng mensahe na 'Imbalidong numero ng telepono' kapag sinusubukan kong beripikahin ang aking telepono?
  Una pakiusap sigurohin na iyong pinapasok ang tamang numero ng telepono at country code. Kung di mo pa ring magawang beripikahin ang numero ng iyong telepono, pakiusap kontaking ang aming Customer Care Team at aming titingnan ito para sa iyo.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 7. Anong ibig sabihin ng kulay asul o puti na tik na katabi ng pangalan ng user?
  Ang kulay asul na tik na puti ang likoran ay nagpapakita na ang tao ay nakapagberipika ng kanilang profile sa mga paraan na hindi bababa ng dalawang pagberipika. Kung ang isang user ay mayroon puti na tik sa asul na likoran na katabi ng kanilang pangalan, itong user ay naberipika ang kanilang profile gamit ang isang larawan at di bababa ng isa pang ibang paraan.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 8. Bakit ako'y hinihiling magdagdag ng isang social network account kapag ako'y sumusubok na mag log in?
  Huwag mag-alala! Kung kailangan mong magdagdag ng isang social network account sa iyong profile, muli nais lamang namin masigurong na ikaw talaga ang tunay na may-ari ng profile. Kailangan mo lamang na beripikahin muli gamit ang isang paraan na iyong naikabit sa iyong profile sa nakaraan. Kung may mga isyu kang naranasan nito, tanging kontakin ang aming Customer Care Team at tutulongan ka namin.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi