Ano po ba ang aming maitutulong sa inyo?

Hi! Maligayang pagdating sa aming Sentro ng Tulong.
Pakiiusap itayp ang paksa o ang pangalan ng katangian na mayroon kang katanongan.

Mga pagdetalye

Isa sa mga pinakaimportanteng dahilan sa ikasasaya ng inyong oras dito sa Fiesta, ay ang pagkakaroon ng kasaysayan na maiayos mo ayon sa iyong kagustuhan. Gayon, baka gusto mo labnutin ito ng kaunti, at iyan ang aming ipapaliwanag sa bahaging ito.

 1. How can I hide my profile?

  Kung ayaw mong gamitin ang iyong account sa loob ng ilang panahon, may opsyon kang itago ito. Kapag ang iyong account ay nakatago, hindi ka makikita sa People Nearby o sa Encounters. Yung mga user na iyong naka-chat sa nagdaan ay makakapagmensahe pa rin sa iyo subalit hindi mo mababasa ang mensahe hangga't iyong ipakita ang iyong profile.

  Kung nais mong itago ang iyong account simpleng pumunta sa iyong settings , piliin ang 'Itago ang iyong account'. Sa oras na iyong nakompirma ito ikaw ay kusang mai-log out. Para muling basahin ang iyong mga mensahe, maging makita sa Mga Taong nasa Malapit at Mga Pagtatagpo, simpleng mag-log in muli at alisin ang pagkakatago ng iyong profile.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 2. Papaano ako magpirma papasok sa Fiesta?
  Piliin mo ang Magpirma papasok sa itaas ng tahang pahina. Ipasok ang inyong email address at hudyat at i-klik ang "Papasukin ako!
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 3. Paano ako magsign in gamit ang Google, Facebook, o MSN?
  Sa Pahina ng pagsign in , iklik ang Google, Facebook o MSN na kawing sa may kanang bahagi at ipasok ang iyong login na mga detalye. Itong seksiyon maaring maglakip ng ibang online na mga serbisyo na partikular sa iyong bansa.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 4. Nakalimutan ko ang aking hudyat. Ano ang gagawin ko?
  I-klik ang Nakalimutan ang hudyat? na kawing sa Magpirma papasok na pahina at sundin ang mga tagubilin sa screen para italaga muli ang inyong hudyat.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 5. Ako ay hindi nakatanggap ng nagpapatotoo na email pagkatapos na ako ay magrehistro? Ano ang gagawin ko?
  siyasatin ang Fiesta's email na kompirmasyon na pahina para masiyasat na naipasok ninyo ang tamang email address o gawing tama kapag ito'y mali. Kapag ito ay hindi omobra, siyasatin ang inyong email account ng spam polder baka sakaling ang aming nagpapatotoo na email ay nailagay doon ng hindi sinasadya. Kapag nakita ninyo ang email na nasa inyong spam na polder, alalahaning markahan ito bilang ‘Not spam’.

  Maari din kayong magpirma papasok sa Fiesta gamit ang Facebook Connect, Google, Yahoo or MSN.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 6. Paano ko palitan ang aking pangalan?
  Pakiusap pumunta sa iyong settings at iklik ang lapis na icon na katabi ng 'Iyong importanteng impormasyon'. Ipasok ang bagong pangalan at iklik ang 'I-save' para kompirmahin ang pagbagago.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 7. Paano ko palitan ang aking email address?
  Pakiusap pumunta sa iyong settings at iklik ang lapis na icon na katabi ng seksyon na 'Iyong account'. Ipasok ang iyong bagong email address, iklik ang 'I-save' at ikaw ay hihilinging ipasok ang iyong kasalukuyang password para kompirmahin ito.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 8. Paano ko palitan ang aking password?
  Pakiusap buksan iyong profile at pumunta sa iyong settings sa itaas na kanang kanto at iklik ang lapis na icon na katabi ng seksyon na 'Iyong account'. Ipasok ang iyong bagong password, iklik ang 'I-save' at ikaw ay hihilinging ipasok ang iyong kasalukuyang password para kompirmahin ito.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 9. Bakit di ako nakatanggap ng email matapos kong piliin ang 'Nakalimutan ko aking password'?

  Una pakiusap sigurohin na iyong naipasok ang tamang email address at itama ito kung ito'y mali. Kung tama ang pagpasok mo nito siyasatin ang iyong email account na spam folder kung sakaling ang email ay napunta doon ng di sinasadya. Kung nakita mo ang email sa iyong spam folder sundin ang sumusunod na mga tagubilin at alalahaning markahan itong 'Hindi spam'.

  Kontakin ang aming Customer Care Team kung may mga iysu ka pa sa pagtunton ng email para makuha mo iyong password.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 10. Ano ang Mga Pagdetalye ng Pagbayad?
  Sa Mga Pagdetalye ng Pagbayad maari mong pangasiwaan ang paraan ng iyong pagbayad at Kusang Punuin, tingnan ang balanse ng iyong kredito, magdagdag ng mga kredito at kanselahin ang Fiesta Premium. Kapag ikaw ay gumagamit ng kredit kard o PayPal bilang iyong paraan ng pagbayad, maari mo din piliin na alisin ang pagkakonekta nito mula sa iyong account. Para maka-akses nito, pakiusap buksan ang iyong profile, iklik ang cog icon sa itaas na kanang kanto at magscroll pababa tungo sa mga setting ng Pagbayad.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 11. Paano ko palitan ang location settings ng aking browser?
  Ang pagpapalit ng location settings ng inyong browser ay magbibigay sa amin ng pagkakataon na makita ang inyong humigit-kumulang na lokasyon, gayon maari kaming makatulong sa inyong humanap ng mga tao sa inyong lugar. Huwag mag-alala, hindi namin sasabihin sa kahit kanino kung saan kayong eksaktong naroon, tanging kung gaano kalapit lamang, at hindi namin ibabahagi itong impormasyon sa kahit kanino man.

  Paano ninyo palitang ang inyong pagdetalye o settings sa inyong browser:

  Internet Explorer
  1. Buksan ang Tools menu
  2. Iklik ang Internet options
  3. Iklik ang Privacy
  4. Alisin ang tsek na nasa ‘Never allow websites to track your physical location’.

  Google Chrome
  1. Pumunta sa Settings
  2. Iklik ang Show advanced settings
  3. Sa ilalim ng Privacy, iklik ang Content settings
  4. Sa Location piliin ang ‘Ask me when a site tries to track my physical location’

  Firefox
  1. Sa address bar, i-type ang about:config
  2. Sa susunod na pahina, i-type ang geo.enabled sa search box
  3. Doblehin ang pagklick sa ‘geo.enabled’ preference
  4. Ito ay dapat ngayon nagsasabi ng ‘enabled’

  Safari
  1. Pumunta sa Safari na menu
  2. Iklik ang Preferences
  3. Iklik ang Privacy
  4. Piliin ang ‘Prompt for each website one time only’
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 12. Paano ko burahin ang aking profie?
  Kung nais mo talagang burahin ang iyong Fiesta profile, tanging mag-log sa iyong account at iklik ang cog icon sa itaas na kanang kanto ng pahina ng iyong profile. Mag-scroll pababa tungo sa ibaba ng pahina kung saan nagsasabi ng 'Burahin ang Account' at sundin ang binigay na mga tagubilin. Kung ikaw ay nagkaproblema sa pag-login sa iyong account, maari mong italaga muli ang iyong password sa itong pahina. Kung di mo makita ang email sa iyong inbox, pakiusap siyasatin ang iyong spam folder. Kung may mga problema ka sa pagsubok mong burahin ang profile mo, pakiusap kontakin ang aming Customer Care Team at tutulongan ka namin.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 13. Ano ang Hindi Makita na Paraan (Invinsible mode)?
  Ang Hindi Makita na Paraan o Invinsible mode ay isang pangunahing katangian na pinapayagan kang magbrowse sa Fiesta na walang taong nakaka-alam kung sino ka. Mapatakbo mo itong katangian sa pamagitan ng pagpunta sa iyong mga setting, magscroll pababa tungo sa 'Hindi Makita na Paraan' o 'Invinsible mode' na seksiyon at sa papa-aktibo ng Fiesta Premium. Sa oras na ito ay tumatakbo na, isang kulay abo na anino na may sombrero ang makikita sa iyong thumbnail na larawan.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 14. Maari ko bang itigil ang aking pagtanggap ng mga notipikasyon?

  Oo naman! Iklik ang cog icon sa itaas na kanang kanto sa iyong pahina ng profile para buksan iyong mga setting, at magscroll pababa tungo sa Notifications. Patayin ang kahit anong notipikasyon para sa email o browser na ayaw mong makatanggap (maliban ang ilang standard company emails). Maari mong ibalik ang mga ito kahit anong oras.

  Pakiusap alalahanin na kung ang bitones ay kulay asul, ibig sabihin ang mga notipikasyon ay gumagana. Kung ang bitones ay kulay abo, ibig sabihin ang mga notipikasyon ay patay.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 15. Bakit ang mga email na ibitasyon ay pinadala sa aking mga kontak?

  Mayroon kaming katangian na pinapayagan kang hanapin ang iyong mga kaibigan sa Fiesta sa pamagitan ng pag-import ng kasalukuyang mga kontak mula sa iyong email account. Ang mga imbitasyon sa iyong mga kaibigan ay pinapadala lamang kung iyong ibahagi ang iyong address book sa Fiesta at ipadala ang mga imbitasyon sa mga kaibigang hindi pa sumali sa amin.

  Huwag mag-alala! Kapag nag-iimport ka sa iyong mga kontak, maari lagi kang pumiling alisin ang pagka-tsek sa kahit sinong mga kontak na ayaw mong imbitahin o idagdag sa iyong mga kaibigan sa Fiesta.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 16. Paano ko maisasaaktibo ang aking dinelete na profile?

  Unang unang bagay: welcome back!

  Kung tinanggal mo ang iyong profile nang wala pang 30 araw ang nakalipas, dapat kang magkaroon ng isang email sa pagkumpirma mula sa amin na kasama ang isang pag-reactivate na link. I-click iyon at magagawa mong tumalon pabalik.

  Kung mas mahaba, kakailanganin mong lumikha ng isang bagong profile - isang magandang dahilan upang lumipat ng mga bagay at subukan ang ibang diskarte.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 17. Paano ko baguhin ang aking nakatagong paraan ng pagbayad?

  Buksan ang iyong settings sa pagklik ng cog icon sa itaas na kanang kanto ng iyong pahina ng profile, magscroll pababa sa Setting ng pagbayad na seksiyon at iklik ito para baguhin. Sunod magagawa mo nang alisin ang pagkakabit ng iyong paraan ng pagbayad.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 18. Why am I being charged again?

  Kung ikaw ay sinisingil muli at ikaw ay hindi sigurado kung bakit, pakiusap siyasatin kung sa kasalukuyan ikaw ay may suskripsyon ng Fiesta Premium o ikaw ay may Kusang-Punuin na katangian na naka-on para sa mga kredito:

  Para kanselahin ang iyong suskripsyon ng Fiesta Premium na nilikha gamit ang iTunes, pumunta sa settings ng iyong iPhone o iPad, piliin ang 'iTunes at App Store', tapos tapikin ang iyong Apple ID at 'View Apple ID'. Ipasok ang iyong password, mag-scroll pababa sa mga suskripsyon at tapikin ang 'Pangasiwaan'. Sa Fiesta Premium na screen patayin ang Kusang Baguhin muli.

  Para kanselahin ang isang suskripsyon ng Fiesta Premium na binili sa Google Play, ilunsad ang Google Play store sa iyong telepono, tuntunin ang Fiesta app, at tapos tapikin ang 'Alisin ang pagkasuskribi' o 'Unsubscribe'.

  Kung ikaw ay bumili ng Fiesta Premium gamit ang Kredit Kard o PayPal bisitahin ang website at isara ang suskripsyon gamit ang iyong mga setting ng pagbayad.

  Para kanselahin ang isang SMS na suskripsyon, sundin ang mga tagubilin sa iyong naunang kompirmasyon ng suskripsyon o kahit anong pagbago-muli na suskripsyon na SMS.

  Kung nais mong patayin ang Kusang Punuin para sa iyong mga kredito, simpleng buksan ang iyong mga setting, pumunta sa iyong 'Mga setting ng pagbayad' na seksiyon at patayin ang Kusang-Punuin. Kung ikaw ay gumagamit ng isang iPhone pakiusap mag-log in gamit ang Fiesta website at pumunta sa 'Mga setting ng pagbayad' na seksiyon para patayin ang Kusang-Punuin.

  Kung may mga kalitohan ka pa rin tungkol sa mga pagbayad, pakiusap makipag-ugnay sa aming pangkat para sa Suporta sa Mamimili gamit ang aming Feedback form.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi