Ano po ba ang aming maitutulong sa inyo?

Hi! Maligayang pagdating sa aming Sentro ng Tulong.
Pakiiusap itayp ang paksa o ang pangalan ng katangian na mayroon kang katanongan.

Palihim

Sa Fiesta naiintindihan namin ang pagprotekta ng inyong palihim ay napakahalaga, kaya mayroon kaming ilang mga pagdetalyeng itinalaga upang pangasiwaanan ito.

 1. How can I keep safe?

  Pakiusap, tingnan ang Fiesta Safety Tips, na maaring makita sa ibaba na bahagi ng bawat pahina. Aming mariin na pinapayuhan ka na huwag kailanman magbigay ng personal o pinansiyal na impormasyon sa Internet at kinukumpirma na ang Fiesta ay hindi kailanman magtatanong sa iyo nitong mga impormasyon sa pamamagitan ng 'Messages' na seksiyon.

  Kapag ikay ay mayroon pang mga katanungan tungkol sa kaligtasan sa site, mangyaring makipag-ugnay sa aming Customer Care Team.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 2. Paano ko pangasiwaan ang aking palihim?

  Maarim mong pangasiwaan ang iyong palihim gamit ang iyong 'Settings'. . Ang magagamit na mga opsiyon para makontrol kung sino ang maaring tumingin ng iyong profile, kung nais mong ipakita ang iyong distansiya at online na estado, kung nais mo lamang maipakita sa mga taong nagustohan mo at binisita at kung nais mong payagan ang paghahanap sa pamagitan ng email.

  Para sa dagdag pang mga detalye tungkol sa iyong Palihim, pakiusap sumangguni sa aming Patakaran ng Palihim.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi