Ano po ba ang aming maitutulong sa inyo?

Hi! Maligayang pagdating sa aming Sentro ng Tulong.
Pakiiusap itayp ang paksa o ang pangalan ng katangian na mayroon kang katanongan.

Palihim

Sa Fiesta naiintindihan namin ang pagprotekta ng inyong palihim ay napakahalaga, kaya mayroon kaming ilang mga pagdetalyeng itinalaga upang pangasiwaanan ito.

 1. How can I keep safe?

  Pakiusap, tingnan ang Fiesta Safety Tips, na maaring makita sa ibaba na bahagi ng bawat pahina. Aming mariin na pinapayuhan ka na huwag kailanman magbigay ng personal o pinansiyal na impormasyon sa Internet at kinukumpirma na ang Fiesta ay hindi kailanman magtatanong sa iyo nitong mga impormasyon sa pamamagitan ng 'Messages' na seksiyon.

  Kapag ikay ay mayroon pang mga katanungan tungkol sa kaligtasan sa site, mangyaring makipag-ugnay sa aming Customer Care Team.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 2. How can I report an inappropriate picture?

  Aming pinahinahon ang lahat ng mga larawan na na-upload sa Fiesta, subalit paminsan-minsan ang maling mga imahe ay nakakalusot. Kung may nakita kang hindi kaaya-aya o huwad na imahe sa Mga Pagtatagpo, pakiusap ipagbigay-alam sa amin sa pagklik ng watawat na icon , kung saan maari mong makita sa ilalim ng bawat larawan at piliin ang dahilan kung bakit mo inuulat itong larawan. Kung nakakita ka ng hindi kaaya-ayang larawan sa Encounters, pakiusap iulat ito sa amin sa pagklik sa na icon sa gawing itaas na kanang kanto sa pahina ng profile ng taong iyon, piliin ang 'Harangin o iulat' at piliin ang dahilan.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 3. Saan ko iulat ang isang abusado na ugali?
  Kung nakita mo ang ugali ng isang tao tungo sa iyo o kanilang wika ay abusado, mangyaring ipaalam sa amin sa pamagitan ng pagklik sa icon sa itaas na kanang bahagi na kanto sa kanilang pahina ng profile, piliin ang 'Harangin o iulat' at piliin ang dahilan.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 4. Paano ako mag-ulat ng huwad na anyo?
  Kung may taong gumawa ng profile na may mga detalye ninyo, pakiusap ipadala sa amin ang isang link sa pamamagitan ng Feedback form.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 5. Paano ako mag-ulat ng nakaw na larawan?
  Kung ang inyong larawan ay ginagamit na walang pahintulot ninyo at kayo ay hindi isang Fiesta na miyembro, pakiusap makipag-ugnay sa amin at ipadala sa amin ang isang kawing na nag-uugnay sa kasaysayan o account na gumagamit ng inyong larawan.
  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi
 6. Paano ko pangasiwaan ang aking palihim?

  Maarim mong pangasiwaan ang iyong palihim gamit ang iyong 'Settings'. . Ang magagamit na mga opsiyon para makontrol kung sino ang maaring tumingin ng iyong profile, kung nais mong ipakita ang iyong distansiya at online na estado, kung nais mo lamang maipakita sa mga taong nagustohan mo at binisita at kung nais mong payagan ang paghahanap sa pamagitan ng email.

  Para sa dagdag pang mga detalye tungkol sa iyong Palihim, pakiusap sumangguni sa aming Patakaran ng Palihim.

  Nakatulong ba sa inyo itong sagot? Oo - Hindi