Alituntunin ng Komunidad at Payong Kaligtasan

Itong Mga Alituntunin at ang aming Mga Takda at Mga Kondisyon ay dinesenyo upang tiyakin na ang bawat isang taong gumagamit ay maaring sumaya sa Fiesta na ligtas at responsable.

Mga gawain sa Fiesta

Mag-upload lamang ng inyong sariling mga larawan at mga pelikula

Siniseryoso namin ang mga kopirayt. Kung kayo ay hindi nagmamamay-ari ng karapatan sa isang larawan o pelikula, pakiusasp huwag ito ilagay dahil ito ay labag sa aming mga patakaran at kayo ay maaring hindi na makapasok sa Fiesta.

Respetohin ang ibang taong gumagamit

Tayo ay talagang isang napakalaking komunidad. Ibig sabihin nito ay kailangan ninyong i-respeto ang mga paniniwala at kagamitan ng ibang tao habang kayo ay nasa Fiesta..

Ipadala ang mga orihinal na mga mensahe sa ibang mga taong gumagamit

Higit na mas mabuti kaysa kopyahin at idikit ang parehong mensahe pare sa lahat ng tao na gusto ninyo, basahin ang kanilang profile, tingnan kung ano ang kanilang pinag-aabalahan at magpadala ng naayon na mensahe. Ang 'Hey, nagugustohan mo pala ng surfing' ay mas mabuti kay sa 'Hey sexy'!'

Sundin ang aming mga patnubay

Hindi namin gusto ang laging magpaalala sa mga taong gumagamit na sundin ang itong mga patnubay, at hindi talaga namin gusto ang humarang ng mga tao, gayon maglaro kayo ng maayos at kayo ay magkakaroon ng mas maraming kasiyahan sa Fiesta!

Ibahagi ang inyong buhay sa mundo

Ang Fiesta ay pinapayagan kayong magpahayag sa buong mundo ang tungkol sa inyong sarili at sa inyong trabaho. Samantalahin ninyo ang pagkakataon na ibunyag ang inyong sarili at ang aming magandang komunidad!

Sumaya kayo

Sumaya kayo sa inyong panahon sa Fiesta. Makipagchat sa mga tao, makipagkaibigan at tumakda ng pakipagkita sa totoong buhay. Kung ano man ang inyong gagawin, dapat masayang gawin ninyo ito!

Mga Hindi dapat gawin sa Fiesta

Huwag mag-abuso sa pananalita sa mga ibang taong gumagamit

Kailangan kayong magpakabait sa parehong paraan sa Fiesta gaya na rin maging sa totoong buhay. Pakitungohan ang mga tao na makakatagpo ng maayos sa online gaya ng kayo ay nakipag-usap sa kanila ng harap-harapan.

Huwag magkunwari na kayo ay ibang tao na hindi naman talaga

Kami ay umaasa na kayo ay makakatagpo ng mga tao sa totoong buhay sa pamamagitan ng Fiesta, gayon kami ay humihiling sa inyo na gamitin ninyo ang inyong tunay na pangalan, larawan at impormasyon sa inyong profile. Huwag magkunwari na maging ibang tao o gumawa ng isang profile bilang isang magkapares o grupo

Huwag ipaskil ang inyong mga detalye ng pagkontak sa publiko

Mangyaring huwag ipaskil ang iyong apilyedo, numero ng telepono, tahanang address, email o website URL, lugar ng trabaho o kahit anong ibang impormasyon ng pagkakilanlan sa profile mo, mga larawan o sa mga pampublikong mga komento, gayon amin buburahin itong mga larawan o mga detalye.

Huwag maglalagay ng walang kwenta at pornograpikong bagay

May mga lugar na maari ninyong puntahan para mag upload ng porn at mga nakakagulat na mga larawan at pelikula, subalit itong lugar ay sadyang hindi kasama noon, gayon mangyaring huwag gawin ito. Hindi ibig sabihin nito na kayo ay hindi maari magpakita ng sexy sa inyong mga larawan, kailangan lamang ay ang alamin kung hanggan saan ang mga limitasyon.

Huwag gumawa ng bagay na ilegal sa aming site

Hindi kami mapagbigay sa mga ilegal na mga gawain sa Fiesta, siguradong kayo ay paalisin mula sa site at maarin isusumbong sa mga awtoridad.

Huwag magspam sa aming mga taong gumagamit

Huwag magbenta ng mga produkto, ibang mga site, o ang inyong sarili sa Fiesta. Kayo ay pipigilan kaagad.

Huwag magpaskil ng mga larawan ng inyong mga anak

Habang kayo ay pinapayagang ipaalam sa ibang tao na may mga anak kayo, sa inyong chat o sa inyong profile, ito ay labag sa mga patakaran ng Fiesta na magpaskil ng mga larawan ng mga bata, kahit na kayo ay kasama sa larawan.

Safety Tips

Mag-isip ng mabuti kapag gumamit ng Fiesta at magpasya kung makipagtagpo sa mga tao sa totoong buhay. Magmatyag sa pagsunod ng mga babala pangkaligtasan:

  1. Kahit sinong kayang magnakaw ng pagkatao ay magawa ring huwad ang isang dating profile.
  2. Walang mas mainam sa maingat na pagkilos sa pakipagkuwento sa isang istranghero na gustong magtagpo sa iyo.
  3. Hindi ka puwedeng magpaskil ng personal mong impormasyon sa iyong profile (tingnan sa itaas). Itigil ang pag-usap sa taong mapilit sa paghingi sa iyo ng personal o pinansiyal na impormasyon o sinusubukan kang linlangin sa pagsabi nito.
  4. Kung pinili mong harap-harapang pagtagpo sa ibang miyembro, laging ipaalam sa kasambahay mo o sa isang kaibigan kung saan ka pupunta at kailan ka babalik. Huwag magpayag na sunduin ka sa bahay mo. Laging gumamit ng sarili mong sasakyan paroon at pabalik mula sa iyong date at magtagpo sa pampublikong lugar na maraming tao sa palibot.

Ang Fiesta ay di sumisiyasat sa historya ng kriminalidad ng kaniyang mga miyembro.

Kapag hindi ninyo sundin itong mga patnubay, kayo ay tatanggap ng isang babala (maliban nalang kung ito ay isang bagay na kaagad-agad naming ipagbawal sa mga tao). Kung ito ay inyong bale walain itong babala, kayo ay malamang mawawalan ng inyong account. Itong mga patnubay ay ginawa para ang Fiesta ay isang ligtas at magiliw na lugar para sa lahat ng aming mga taong gumagamit, gayon pakiusap sundin ang mga patnubay kapag kayo ay gumagamit ng site.