Shko tek përmbajtja kryesore

Fiesta Udhëzimet e komunitetit

Fiesta është një hapësirë për të krijuar lidhje të mira në një mënyrë të sigurt, gjithëpërfshirëse dhe me respek. Për të nxitur marrëdhënie të shëndetshme dhe të barabarta, ne i mbajmë anëtarët tanë përgjegjës për mënyrën se si e trajtojnë njëri-tjetrin.

Udhëzimet tona në komunitet ndihmojnë në sigurinë e anëtarëve tanë. Ata e bëjnë të qartë se çfarë përmbajtje dhe sjellje është e papranueshme (në platformën tonë dhe jashtë saj).

Udhëzimet e profilit

 • Mosha. Duhet të jeni të paktën 18 vjeç për t'u bashkuarFiesta. Krijimi i një profili që ju keqprezanton qëllimisht si nën 18 vjeç, nuk lejohet. Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë ID-në tuaj për të verifikuar moshën dhe do t'ju bllokojmë nga platforma nëse jeni i mitur.

 • Fotografitë e profilit. Ne duam që profili juaj të tregojë veten tuaj të vërtetë! Kjo është arsyeja pse kërkojmë që të paktën një nga fotot tuaja të profilit t'ju përshkruajë vetëm ju dhe të tregojë qartë fytyrën tuaj të plotë. Ne nuk lejojmë:
 • Fotografi profili që janë shumë të shtrembëruara, ose përmbajnë efekte dixhitale të ekzagjeruara ose të panatyrshme, deri në pikën sa nuk mund të përcaktohet qartë nëse jeni personi në foto
 • Çdo simbol, ikonë, korniza, apo ngjitëse e mbivendosur që nuk janë ngaFiesta në fotot e profilit tuaj
 • Meme, ose foto me tekst vetëm — ose kryesisht — si foto profili
 • Fotografi profili të fëmijëve ku janë vetëm
 • Fotografi profili me fëmijë të zhveshur

 • Emri i përdoruesit. Anëtarëve u lejohet të përdorin iniciale, shkurtesa, versionet e kontraktuara, ose të shkurtuara të emrit të tyre, pseudonime, emrat e plotë dhe emra të mesëm. Anëtarët nuk kanë pse përdorin emrin e tyre ligjor, ose emrin e plotë, por emrat e përdoruesve duhet të jenë një paraqitje e vërtetë e emrit që përdorin në jetën e përditshme. Ne nuk lejojmë:
 • Fjalë, apo frazë që shkel udhëzimet tona në komunitet
 • Përdorim të emrit të një personazhi të famshëm ose imagjinar
 • Fjalë ose karaktere (përveç një emri të vlefshëm) duke përfshirë fjalë përshkruese, simbole (p.sh. $, *, @,), emoji, numra, ose shenja pikësimi

Udhëzimet për përmbajtjen dhe sjelljen

Lakuriqësia dhe aktiviteti seksual për të rritur

Ne nuk lejojmë përmbajtje të profilit nudo, seksuale të dukshme, ose seksualisht vulgare. Ne gjithashtu nuk lejojmë shkëmbimin tregtar të ndonjë aktiviteti, përmbajtjeje ose shërbimi romantik, ose seksual përfshirë përpjekjet për të shitur, reklamuar, ose blerë përmbajtje seksuale për të rritur. Mësoni më shumë.

Bullizmi dhe sjellja abuzive

Komuniteti ynë është për krijimin e lidhjeve të mira. Ne nuk lejojmë përmbajtje, ose sjellje që e bëjnë çdo individ apo grup të ndihet i ngacmuar, bullizuar, ose në shënjestër. Kjo përfshin sjelljen nënçmuese, fyese, ose frikësuese; duke bërë komente të pakërkuara për pamjen e dikujt; përfshirja në abuzim emocional; shantazh; kontakte të përsëritura të padëshiruara; ose duke uruar, inkurajuar ose lavdëruar vepra dhune. Mësoni më shumë.

Shfrytëzimi dhe abuzimi seksual i fëmijëve

Ne kemi një politikë zero tolerance ndaj çdo forme të shfrytëzimit dhe abuzimit seksual të fëmijëve. Ne nuk lejojmë përmbajtjen që seksualizon ose rrezikon fëmijët, e vërtetë ose e trilluar (p.sh. anime, media, tekst, ilustrime, ose imazhe dighitale). Kjo përfshin çdo përshkrim të dukshëm, ose diskutim të sjelljes eksplicite seksuale që përfshin një fëmijë. Për qëllimet e kësaj politike, fëmijë është kushdo nën moshën 18 vjeç. Ndalohet ngarkimi, ruajtja, prodhimi, shpërndarja, apo joshja e dikujt që të ndajë materiale abuzimi seksual të fëmijëve, edhe nëse qëllimi është të shprehë zemërim, ose të rrisë ndërgjegjësimin për këtë çështje. Mësoni më shumë.

Aktiviteti tregtar dhe promovues

Platforma jonë nuk është treg. Ne nuk lejojmë përdorimin e Fiesta për qëllime të pakërkuara komerciale ose promovuese. Mëso më shumë.

Mallrat dhe substancat e kontrolluara

Ne nuk i lejojmë anëtarët të përdorin platformat tona për të blerë, shitur, furnizuar, shpërndarë, apo lehtësuar drejtpërdrejt blerjen, shitjen, furnizimin, ose shpërndarjen e drogave të paligjshme dhe/ose keqpërdorimin e mallrave dhe substancave të kontrolluara. Kjo përfshin: cigaret elektronike, marijuanën, mjete droge, ose keqpërdorimin e substancave të ligjshme si barna me recetë, duhan ose alkool. Mëso më shumë.

Organizatat dhe individët e rrezikshëm

Ne nuk i lejojmë organizatat, ose individët që shpallin, lavdërojnë, lejojnë, ose dihet se mbështesin një mision të dhunshëm, të rrezikshëm, ose me bazë terroriste, të jenë të pranishëm në Badoo . Mësoni më shumë.

Urrejtja me bazë identiteti

Ne synojmë të nxisim një komunitet të larmishëm dhe gjithëpërfshirës në Badoo. Ne ndalojmë përmbajtjen, apo sjelljen që promovon ose lejon urrejtje, dehumanizim, degradim, ose përbuzje ndaj komuniteteve të margjinalizuara, ose në pakicë bazuar në atributet e mëposhtme të mbrojtura: raca/etnia, origjina kombëtare/nacionaliteti/statusi i imigracionit, shtresa shoqërore, seksi, identiteti ose shprehja gjinore, orientimi seksual, paaftësia ose gjendja e rëndë shëndetësore, apo feja/besimi. Mësoni më shumë

Profile jo të vërteta

Fiesta mbështet vërtetësinë dhe ne presim që të gjithë anëtarët tanë ta përfaqësojnë veten me saktësi në profilin e tyre. Ne nuk lejojmë në platformën tonë imitim, ose keqprezantim. Kjo përfshin informacionin e dikujt tjetër (dmth. krijimin e një personi në internet që nuk jeni ju) ose deklarimin e rremë të fakteve për veten tuaj (përfshirë emrin, gjininë, moshën dhe vendbanimin). Mësoni më shumë.

Keqinformimi

Ne ndalojmë ndarjen e përmbajtjeve në dukje të rreme, ose thelbësisht mashtruese që ka të ngjarë të shkaktojnë dëm serioz, ose të ndikojnë negativisht në sigurinë individuale, ose publike. Kjo përfshin përmbajtje që kundërshton drejtpërdrejt informacionin dhe udhëzimet nga organizatat udhëheqëse dhe me reputacion të shëndetit global dhe autoritetet e shëndetit publik, informacione të rreme, ose mashtruese për çdo proces qytetar, dhe teori të rrezikshme dhe të paprovuara të tipit konspirativ. Mësoni më shumë.

Dhuna fizike dhe seksuale

Ne nuk tolerojmë asnjë përmbajtje, imazh, ose sjellje që kryen, ose kërcënon vepra të besueshme të dhunës fizike ose seksuale. Kjo përfshin ndjekjen fizike, përdorimin e platformës sonë për të ndihmuar, lehtësuar, ose mbështetur shfrytëzimin, ose trafikimin e qenieve njerëzore dhe sulme seksuale të çdo lloji, të cilat i përcaktojmë si kontakt fizik të padëshiruar, ose tentativë për kontakt fizik me natyrë seksuale. Mëso më shum.

Mashtrimet dhe vjedhjet

Fiesta ndalon çdo aktivitet mashtrimi, ose vjedhjeje që synon të mashtrojë, ose manipulojë anëtarët për burime ose materiale financiare. Kjo përfshin kërkesën, ose kërkimin e mbështetjes financiare, gënjeshtrën për qëllimet tuaja për përfitime financiare, ose falsifikimin e synimeve romantike për të mashtruar anëtarët për t'u marrë burime ose materiale financiare.Mëso më shumë.

Ngacmimi seksual

Ne nuk e tolerojmë ngacmimin seksual. Ne e konsiderojmë ngacmimin seksual si çdo sjellje seksuale jofizike, të padëshiruar dhe të pa dashur midis anëtarëve. Kjo përfshin ndezjen kibernetike (dmth. ndarjen e imazheve të padëshiruara seksualisht të qarta), ekspozimin e pahijshëm personal, ndarjen ose kërcënimin për të ndarë imazhe seksuale, ose intime, pa pëlqimin e personit të përfshirë ose të përshkruar duke dërguar komente, ose imazhe të padëshiruara seksuale dhe fetishizimi. Mëso më shumë.

Spam

Ne nuk lejojmë asnjë lloj përmbajtje të padëshiruar, ose të papërshtatshme të dërguar në masë, ose me frekuencë të lartë. Kjo përfshin ndarjen e lidhjeve mashtruese, ose keqdrejtuese, krijimin e një numri të madh llogarish që shkaktojnë ndërprerje te anëtarët e tjerë, ose të pasurit e profileve të shumta aktive në platformën tonë për t'u përfshirë në ndërveprime të padëshiruara. Mësoni më shumë.

Promovimi i vetëvrasjes dhe vetëlëndimit

Ne kujdesemi shumë për anëtarët tanë dhe kuptojmë se disa mund të kenë probleme me shëndetin mendor, vetëlëndimin, mendime vetëvrasje, përdorim substancash, ose çrregullime të të ngrënit. Ndërsa i lejojmë anëtarët të ndajnë përvojat personale me këto çështje në një mënyrë të sigurt, ne nuk lejojmë asnjë përmbajtje që përshkruan, promovon, lavdëron, ose ndihmon në aktivitete që mund të çojnë në vetëvrasje, vetëlëndim, ushqim të çrregullt, ose imazh trupi. Mësoni më shumë.

Përmbajtje të dhunshme dhe e dukshme

Ne nuk lejojmë përmbajtje të dhunshme, të dukshme, ose të frikshme. Kjo përfshin përshkrime dhune në emrat e përdoruesve, ose në përmbajtjen e profilit, fotografi që përmbajnë gjak real ose realist, lëngje trupore apo lëndime, ose imazhe që përshkruajnë armë të çdo lloji (përveç një anëtari me uniformë të personelit të zbatimit të ligjit, ose ushtarak). Mësoni më shumë.

Manipulimi i platformës

Ne i japim përparësi nxitjes së një komuniteti të ndërtuar mbi lidhje të vërteta, prandaj çdo përpjekje për të ndikuar artificialisht lidhjet, përputhjet, bisedat, ose angazhimet nëpërmjet përdorimit të automatizimit, ose shkrimit është rreptësisht e ndaluar.

Raportimi i sigurisë

Siguria është një përparësi kryesore nëFiesta . Ne përdorim një kombinim moderatorësh njerëzorë dhe sisteme të automatizuara për të monitoruar dhe rishikuarFiesta llogaritë dhe ndërveprimet për përmbajtje që mund të jenë kundër udhëzimeve tona në komunitet, kundër Kushteve dhe konditave, ose thënë ndryshe të dëmshme.

Anëtarët tanë luajnë një rol të rëndësishëm në sigurinë eFiesta duke raportuar përmbajtje, ose sjellje që mund të shkelin Udhëzimet tona në komunitet. Nëse ndodh ndonjë gjë që ju bën të ndiheni jo rehat, ose të pasigurt, ju inkurajojmë shumë që të Shkëputenime - ose Blloko dhe raporto - anëtarin. Shihni këtë artikull për më shumë informacion se çfarë ndodh kur raporton diçka teFiesta .

Megjithatë, kini parasysh se mospajtimi, ose mospëlqimi i një anëtari, ose përmbajtjes së tij nuk është një arsye e domosdoshme për ta raportuar atë. Ne mund të marrim masa ndaj një anëtari, nëse zbulojmë se po krijojnë qëllimisht raporte të rreme, ose të papërshtatshme ndaj anëtarëve të tjerë vetëm bazuar në atributet e tyre të mbrojtura. Kjo përfshin raportimin e anëtarëve transgjinorë, ose jobinarë për asnjë arsye tjetër përveç identitetit ose shprehjes së tyre gjinore, ose dërgimin e përsëritur të raporteve të rreme për sjellje të keqe.

Filozofia e zbatimit

Të gjithë anëtarët duhet të respektojnë rregullat e platformës të përshkruara dhe të referuara në Udhëzimet tona Komunitare. Nëse silleni në një mënyrë që shkon kundërFiesta Udhëzimeve, vlerave të komunitetit, ose veproni në një mënyrë që ne besojmë se është potencialisht e dëmshmeFiesta ose anëtarët e tij, ne mund të ndërmarrim një sërë veprimesh në llogarinë tuaj. Kur përcaktojmë dënimin për shkeljen e udhëzimeve tona të komunitetit, marrim parasysh një mori faktorësh.

Për shembull, ne mund të:

 • Heqim përmbajtjen
 • Japim një paralajmërim
 • Ndalojmë anëtarin ofendues nga disa, ose të gjitha aplikacionet Bumble Inc.

Kur është e nevojshme, ne gjithashtu mund të bashkëpunojmë me organet e zbatimit të ligjit, për të ndihmuar në hetimet e mundshme penale lidhur me sjelljen e anëtarëve.

Sjellja juaj ndaj të tjerëve jashtë Fiesta aplikacionit, mund të rezultojë gjithashtu në veprime ndaj llogarisë tuaj. Nëse vihemi në dijeni për dëmtimin në takime ndërmjet anëtarëve, takime me miqtë, përmes mesazheve me tekst, ose platformave të mesazheve direkte, ose sjelljeve përkatëse të supozuara kriminale ose të dëmshme, të kryera në të kaluarën tuaj, ose jashtëFiesta, ne mund të ndërmarrim veprime si këto të kishin ndodhur në platformën tonë.

Nëse besoni se kemi bërë gabim në marrjen e masave ndaj llogarisë, ose përmbajtjes suaj, gjithmonë mund të na kontaktoni këtu.


Nëse keni pyetje ose komente rrethFiesta Udhëzimeve të komunitetit, ju lutemi na kontaktoni. Ekipi ynë i mbështetjes është gjithmonë i disponueshëm për t'ju ndihmuar këtu.