Preskočiť na hlavný obsah

Pravidlá komunity na Fiesta

Fiesta je priestor na nadväzovanie láskavých kontaktov bezpečným, inkluzívnym a rešpektujúcim spôsobom. V záujme podpory zdravých a spravodlivých vzťahov vedieme našich členov k zodpovednosti za to, ako sa k sebe správajú.

Naše Pravidlá komunity pomáhajú chrániť našich členov. Objasňujú, aký obsah a správanie nie sú prijateľné (na našej platforme a mimo nej).

Pokyny pre profil

 • Vek. Ak sa chcete pripojiť k Fiesta, musíte mať aspoň 18 rokov. Vytvorenie profilu, ktorý zámerne nepravdivo uvádza, že máte menej ako 18 rokov, nie je povolené. Vyhradzujeme si právo požiadať o váš preukaz totožnosti na overenie vášho veku, a ak ste neplnoletí, zablokovať vám prístup na platformu.

 • Profilové fotografie. Chceme, aby váš profil oslavoval vaše autentické ja. Preto požadujeme, aby aspoň jedna z vašich profilových fotografií zobrazovala iba vás a aby bola zreteľne znázornená vaša celá tvár. Nepovoľujeme:
 • profilové fotografie, ktoré sú výrazne skreslené alebo obsahujú prehnané alebo neprirodzené digitálne efekty do takej miery, že nemožno jasne určiť, že ste osobou na fotografiách;
 • profilové fotografie prekryté symbolmi, ikonami, rámami alebo nálepkami, ktoré nepochádzajú z Fiesta;
 • mémy alebo fotografie, na ktorých je iba – alebo predovšetkým – text ako profilová fotografia;
 • profilové fotografie, na ktorých sú deti samé;
 • profilové fotografie s nezahalenými deťmi.

 • Používateľské meno. Členovia môžu používať iniciály, skratky, zmluvné alebo skrátené verzie svojho mena, prezývky, celé mená a stredné mená. Členovia nemusia používať svoje oficiálne meno ani celé meno, ale používateľské mená by mali byť autentickou reprezentáciou mena, ktoré používate v každodennom živote. Nepovoľujeme:
 • akékoľvek slová alebo frázy, ktoré porušujú naše Pravidlá komunity;
 • používanie mena známej alebo fiktívnej postavy;
 • slová alebo znaky (iné ako platné meno) vrátane opisných slov, symbolov (napr. $, *, @,), emotikonov, čísel alebo interpunkcie.

Pokyny pre obsah a správanie

Nahota a sexuálne aktivity u dospelých

V profiloch nepovoľujeme nahý, sexuálne explicitný alebo sexuálne vulgárny obsah. Taktiež nepovoľujeme komerčnú výmenu akýchkoľvek romantických alebo sexuálnych aktivít, obsahu alebo služieb vrátane pokusov o predaj, reklamu alebo nákup sexuálneho obsahu pre dospelých. Viac informácií

Šikanovanie a zneužívanie

Naša komunita je určená na vytváranie láskavých spojení. Nepovoľujeme obsah ani správanie, ktoré spôsobuje, že sa jednotlivci alebo skupiny cítia obťažovaní, šikanovaní alebo terčom útokov. Patrí sem znevažujúce, urážlivé alebo zastrašujúce správanie, nevyžiadané komentáre o niečom vzhľade, emocionálne zneužívanie, vydieranie, opakovaný nevyžiadaný kontakt, želanie, povzbudzovanie alebo chválenie násilných činov. Viac informácií

Sexuálne zneužívanie a týranie detí

Voči akejkoľvek forme sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí uplatňujeme politiku nulovej tolerancie. Nepovoľujeme obsah, ktorý sexualizuje alebo ohrozuje deti, reálny alebo fiktívny (napr. anime, médiá, texty, ilustrácie alebo digitálne obrázky). To zahŕňa akékoľvek vizuálne zobrazenia alebo diskusie o sexuálne explicitnom správaní, ktoré sa týka dieťaťa. Na účely týchto zásad sa dieťaťom rozumie osoba mladšia ako 18 rokov. Je zakázané nahrávať, ukladať, vytvárať, zdieľať alebo navádzať kohokoľvek na zdieľanie materiálov týkajúcich sa sexuálneho zneužívania detí, a to aj v prípade, že zámerom je vyjadriť pobúrenie alebo zvýšiť povedomie o tejto problematike. Viac informácií

Komerčná a propagačná činnosť

Naša platforma nie je trhovisko. Nedovoľujeme používať Fiesta na nevyžiadané komerčné alebo propagačné účely. Viac informácií.

Kontrolovaný tovar a látky

Nedovoľujeme členom používať naše platformy na nákup, predaj, dodávanie, distribúciu alebo priame uľahčovanie nákupu, predaja, dodávky alebo distribúcie nelegálnych drog či zneužívanie kontrolovaného tovaru a látok. Patria sem: elektronické cigarety, marihuana, drogové príslušenstvo alebo zneužívanie legálnych látok, ako sú lieky na predpis, tabak alebo alkohol. Viac informácií

Nebezpečné organizácie a jednotlivci

Na Badoo nie je povolená prítomnosť organizácií alebo jednotlivcov, ktorí hlásajú, velebia či schvaľujú násilné, nebezpečné alebo teroristické činy, alebo o ktorých je známe, že takéto činy podporujú. Viac informácií

Nenávisť založená na identite

Naším cieľom je podporovať na Badoo rôznorodú a inkluzívnu komunitu. Zakazujeme obsah alebo správanie, ktoré propaguje alebo ospravedlňuje akúkoľvek formu nenávisti, dehumanizácie, degradácie alebo pohŕdanie voči marginalizovaným alebo menšinovým komunitám na základe nasledujúcich chránených znakov: rasa/etnická príslušnosť, národnostný pôvod/ národnosť/status prisťahovalca, kasta, pohlavie, rodová identita alebo prejav, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie alebo vážny zdravotný stav alebo náboženstvo/vierovyznanie. Viac informácií

Neautentické profily

Fiesta oslavuje autenticitu a očakávame, že všetci naši členovia sa budú vo svojom profile prezentovať presne. Na našej platforme nepovoľujeme odcudzenie identity alebo skresľovanie. To zahŕňa catfishing (t. j. vytvorenie online osobnosti, ktorou nie ste vy) alebo nepravdivé uvádzanie faktov o sebe (vrátane mena, pohlavia, veku a trvalého pobytu). Viac informácií

Dezinformácie

Zakazujeme zdieľanie preukázateľne nepravdivého alebo podstatne zavádzajúceho obsahu, ktorý by mohol spôsobiť vážnu ujmu alebo negatívne ovplyvniť bezpečnosť jednotlivcov alebo verejnosti. Patrí sem obsah, ktorý je v priamom rozpore s informáciami a usmerneniami popredných a renomovaných svetových zdravotníckych organizácií a orgánov verejného zdravia, nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o akomkoľvek občianskom procese a nebezpečné a nepreukázané konšpiračné teórie. Viac informácií

Fyzické a sexuálne násilie

Netolerujeme žiadny obsah, obrázky ani správanie, ktoré pácha alebo ohrozuje vierohodné činy fyzického alebo sexuálneho násilia. To zahŕňa fyzické prenasledovanie, používanie našej platformy na pomoc, uľahčenie alebo podporu vykorisťovania alebo obchodovania s ľuďmi a sexuálne násilie akéhokoľvek druhu, ktoré definujeme ako nechcený fyzický kontakt alebo pokus o fyzický kontakt, ktorý má sexuálnu povahu. Viac informácií

Podvody a krádeže

Fiesta zakazuje akékoľvek podvody alebo krádeže zamerané na oklamanie alebo manipuláciu členov o finančné alebo materiálne zdroje. To zahŕňa žiadanie alebo hľadanie finančnej podpory, klamstvo o svojich zámeroch za účelom finančného zisku alebo predstieranie romantických úmyslov s cieľom oklamať členov o finančné alebo materiálne zdroje. Viac informácií.

Sexuálne obťažovanie

Netolerujeme sexuálne obťažovanie. Za sexuálne obťažovanie považujeme akékoľvek nefyzické, nechcené a nevítané sexuálne správanie medzi Zahŕňa to cyberflashovanie (t. j. zdieľanie nevyžiadaných sexuálne explicitných obrázkov), neslušné osobné odhaľovanie, zdieľanie alebo vyhrážanie sa zdieľaním sexuálnych alebo intímnych obrázkov bez súhlasu dotknutej alebo zobrazenej osoby, posielanie nechcených sexuálnych komentárov alebo obrázkov a fetovanie. Viac informácií

Spam

Nepovoľujeme žiadny druh nechceného alebo irelevantného obsahu odosielaného hromadne alebo často. To zahŕňa zdieľanie zavádzajúcich alebo nesprávne smerujúcich odkazov, vytváranie nadmerného počtu účtov, ktoré rušia ostatných členov, alebo vytváranie viacerých aktívnych profilov na našej platforme na zapojenie sa do nechcených interakcií. Viac informácií

Propagácia samovraždy a sebapoškodzovania

Veľmi nám záleží na našich členoch a chápeme, že niektorí môžu trpieť duševnými problémami, sebapoškodzovaním, myšlienkami na samovraždu, užívaním návykových látok alebo poruchami príjmu potravy. Aj keď členom umožňujeme zdieľať svoje osobné skúsenosti s týmito problémami bezpečným spôsobom, nepovoľujeme žiadny obsah, ktorý zobrazuje, propaguje alebo oslavuje činnosti, ktoré by mohli viesť k samovražde, sebapoškodzovaniu alebo poruchám stravovania alebo vnímania tela alebo pri takýchto činnostiach pomáha. Viac informácií

Násilný a explicitný obsah

Nepovoľujeme násilný, názorný alebo krvavý obsah. Patria sem opisy násilia v používateľských menách alebo obsahu profilu, fotografie obsahujúce skutočnú alebo realisticky vyzerajúcu krv, telesné tekutiny alebo zranenia alebo obrázky zobrazujúce zbrane akéhokoľvek druhu (okrem uniformovaných príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní alebo vojenského personálu). Viac informácií

Manipulácia s platformou

Uprednostňujeme podporu komunity založenej na autentických spojeniach, takže akékoľvek pokusy o umelé ovplyvňovanie prepojení, vytvárania sympatií, konverzácií alebo zapojenia pomocou automatizácie alebo skriptovania sú prísne zakázané.

Bezpečnostné hlásenia

Bezpečnosť je na Fiesta najvyššou prioritou. Na monitorovanie a kontrolu účtov a interakcií na Fiesta používame kombináciu ľudských moderátorov a automatizovaných systémov, pričom hľadáme obsah, ktorý by mohol byť v rozpore s našimi Pravidlami komunity, našimi podmienkami alebo inak škodlivý.

Naši členovia zohrávajú kľúčovú úlohu pri zaistení bezpečnosti na platforme Fiesta, a to tým, že nahlasujú obsah alebo správanie, ktoré môže porušovať naše Pravidlá komunity. Ak sa stane čokoľvek, čo vo vás vyvolá nepríjemné pocity alebo pocit ohrozenia, dôrazne vám odporúčame Zrušiť sympatiu s daným členom alebo daného člena Zablokovať a nahlásiť. V tomto článku nájdete ďalšie informácie o tom, čo sa stane, keď niečo nahlásite Fiesta.

Uvedomte si však, že ak s nejakým členom alebo jeho obsahom nesúhlasíte alebo sa vám nepáči, nie je to nevyhnutne dôvodom na jeho nahlásenie. Proti členovi môžeme zakročiť, ak zistíme, že úmyselne vytvára falošné alebo nevhodné správy proti iným členom len na základe ich chránených znakov. To zahŕňa nahlasovanie transrodových alebo nebinárnych členov bez iného dôvodu, než je ich rodová identita alebo vyjadrenie, alebo opakované zasielanie falošných hlásení o zlom správaní.

Filozofia presadzovania pravidiel

Všetci členovia musia dodržiavať pravidlá platformy opísané a uvedené v našich Pravidlách komunity. Ak sa správate spôsobom, ktorý porušuje Pravidlá komunity Fiesta, hodnoty alebo sa budete správať iným spôsobom, ktorý podľa nášho názoru môže byť škodlivý pre Fiesta alebo jeho členov, môžeme proti vášmu účtu podniknúť rôzne kroky. Pri určovaní trestu za porušenie našich pravidiel komunity berieme do úvahy viacero faktorov.

Môžeme napríklad:

 • odstrániť obsah,
 • vydať varovanie,
 • zakázať previnilému členovi prístup k niektorým alebo všetkým aplikáciám Bumble Inc.

V prípade potreby môžeme spolupracovať aj s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby sme pomohli pri potenciálnom vyšetrovaní trestných činov súvisiacich so správaním členov.

Vaše správanie voči iným osobám mimo aplikácie Fiesta môže tiež viesť k zásahu voči vášmu účtu. Ak sa dozvieme o ubližovaní medzi členmi na schôdzkach, stretnutiach s priateľmi, prostredníctvom textových správ alebo platforiem na priame zasielanie správ alebo o príslušnom údajnom trestnom alebo škodlivom správaní, ktorého ste sa dopustili v minulosti alebo mimo Fiesta, môžeme podniknúť kroky, ako keby sa to stalo na našej platforme.

Ak sa domnievate, že sme urobili chybu pri prijímaní opatrení týkajúcich sa vášho účtu alebo obsahu, vždy nás môžete kontaktovať.


Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa Pravidiel komunity na Fiesta, kontaktujte nás. Náš tím podpory je vám vždy k dispozícii.