Pravidlá komunity

Fiesta je miesto, kde sa nosí úprimnosť. Je to priestor, kde môže byť každý sám sebou a otvorene zdieľať svoje zámery.

Chceme, aby boli všetci členovia so stránkou Fiesta spokojní a aby ju používali bezpečne a zodpovedne. Milióny ľudí po celom svete sa spoliehajú na to, že im poskytujeme bezpečné a dôveryhodné prostredie na zoznamovanie. Tieto pravidlá komunity sme zostavili, aby ste mali predstavu o tom, aké správanie je na našej platforme prijateľné a aké nie.

Naše pravidlá vyvíjame s pomocou našej komunity a zamestnancov, ktorí chcú našu platformu udržiavať bezpečným miestom na zoznamovanie.

Zaviazali sme sa pravidelne naše pravidlá aktualizovať, aby presne odzrkadľovali a reprezentovali rozmanitosť našej komunity a udržiavali krok s neustále sa meniacim svetom.

Fiesta nie je miesto pre:

Neplnoleté osoby

Fiesta je platforma len pre dospelých. To znamená, že ak sa na nej chcete zaregistrovať, musíte mať aspoň 18 rokov. Ak nájdeme nejaké dôkazy o tom, že by ste mohli byť neplnoletí, váš profil zablokujeme. Ak by k zablokovaniu došlo omylom, vyhradzujeme si právo požiadať o identifikáciu na overenie vášho veku.

Chápeme, že niektorí členovia by si to profilu chceli pridať fotky svojich detí. Požadujeme však, aby deti na fotkách neboli samé a aby boli plne odeté. Je to tak bezpečnejšie pre všetkých zúčastnených.

V skratke:

 • Žiadni členovia mladší ako 18 rokov.
 • Žiadne fotky samotných detí vo vašom profile.

Falošné profily

Keď sa zaregistrujete na Fiesta, očakávame od vás, že sa budete prezentovať úprimne. To znamená, že musíte používať meno, ktoré používate v každodennom živote, skutočné fotky, na ktorých ste vy, nebudete klamať o tom, kto ste alebo sa vydávať za niekoho iného, a nebudete meniť žiadne informácie o sebe.

To zahŕňa:

 • Nepravdivé informácie o vašom veku alebo polohe.
 • Uverejňovanie alebo posielanie fotografií, na ktorých nie ste vy.
 • Uverejňovanie alebo posielanie fotografií upravených vo Photoshope, z ktorých je zrejmé, že na nich nie ste vy.
 • Uverejňovanie fotografií, na ktorých máte zakrytú tvár.
 • Uverejňovanie fotografií s vodoznakmi, logami, prekrývajúcim textom alebo výraznými úpravami.

Diskriminácia

Naša komunita je veľmi rozmanitá, a preto by ste mali vždy rešpektovať názory, záujmy a identitu druhých. Fiesta zaujíma pevný postoj proti prejavom nenávisti a diskriminácii.

Za prejavy nenávisti považujeme (a podnikáme v takých prípadoch kroky s vážnejšími dôsledkami) obsah, ktorý propaguje alebo ospravedlňuje rasizmus, predsudky, násilie, nenávisť, odľudštenie alebo poškodzovanie osôb či skupín na základe:

 • rasy
 • etnickej príslušnosti
 • zdravotného postihnutia
 • veku
 • národnosti
 • sexuálnej orientácie
 • pohlavia
 • rodovej identity
 • náboženstva
 • vzhľadu (vrátane zahanbovania na základe telesného vzhľadu)

To zahŕňa:

 • symboly reprezentujúce nenávistné skupiny alebo diskriminačné vplyvy,
 • vtipy alebo obrázkové vtipy, ktoré môžu byť považované za urážajúce alebo necitlivé,
 • vyjadrenia s očakávaním alebo vyzývaním k ubližovaniu osobe alebo skupine osôb,
 • hanobenie chránenej komunity,
 • hrozby akýmkoľvek osobám alebo skupinám vrátane politických osobností,
 • snímky, ktoré druhých zobrazujú ako menej dôležitých,
 • vnucovanie názoru o ideálnej identite inému človeku. Sme jednoznačne proti zahanbovaniu na základe telesného vzhľadu alebo vnucovaniu vášho názoru druhým o tom, ako má vyzerať „dobré telo“.

Obťažovanie, napadnutie alebo zneužívanie

Aj keď chceme, aby ste na Fiesta boli pred ľuďmi, ktorí sa vám páčia, sami sebou, svojím správaním by ste im nemali spôsobovať nepohodlie.

To zahŕňa:

 • prenasledovanie online alebo osobne
 • nevyžiadané obscénne snímky
 • nechcené sexuálne návrhy alebo poznámky
 • intímne fotky alebo videá bez súhlasu
 • sexuálne zneužívanie online
 • obchodovanie s ľuďmi
 • znásilnenie
 • sexuálne zneužívanie alebo týranie detí
 • vyhrážky alebo násilné činy

Podvody

Nepodvádzajte členov na Fiesta, ani ich žiadnym spôsobom neklamte za účelom finančného prospechu.

To zahŕňa:

 • Zdieľanie údajov finančných účtov (Venmo, PayPal, WeChat a pod.) na účely prijatia peňazí od iného člena.
 • Snaha získať vysoko citlivé informácie, ako sú informácie o bankovom účte alebo rodné číslo.
 • Prezentácia príležitosti získať niečo na oplátku za odoslané peniaze alebo informácie.
 • Predstieranie romantického záujmu alebo finančných či osobných problémov s cieľom získať peniaze.

Spam

Za spam považujeme časté odosielanie nevyžiadaných správ na účely komerčnej reklamy, z nekomerčných dôvodov alebo na akékoľvek zakázané účely.

To zahŕňa:

 • Obsah, ktorého cieľom je prostredníctvom interakcie na Fiesta pritiahnuť pozornosť na externé weby, účty, výrobky alebo služby.
 • Vytváranie viacerých účtov na účely zverejňovania duplicitného materiálu alebo vytvárania falošných interakcií .
 • Kopírovanie a preposielanie správ iným členom.

Reklama a navádzanie

Fiesta nie je trhovisko. Používanie Fiesta na komerčné účely nie je povolené. Toto zahŕňa reklamu alebo propagáciu podujatí, firiem, hudby alebo vystúpení. Prísne zakázané je aj požadovania alebo snaha získať niečo od niekoho alebo niekoho navádzať na spáchanie nelegálneho činu.

To zahŕňa:

 • Fotografie, ktoré robia reklamu službám alebo prezentujú položky na predaj.
 • Ponúkanie akýchkoľvek služieb vrátane sexuálnych služieb alebo služieb spoločníka alebo spoločníčky.
 • Nábor ľudí na zábavu pre dospelých.
 • Odkazy na finančné účty.
 • Odkazy na petície.
 • Odkazy na komerčné webstránky alebo poskytovanie bližších informácií o akejkoľvek službe založenej na predplatnom.
 • Odkazy na vaše účty v sociálnych médiách.
 • Žiadanie o finančnú podporu alebo dary.
 • Politické kampane.

Viac účtov

Chceme zabezpečiť, aby bolo na Fiesta čo najpríjemnejšie prostredie, a preto žiadnym členom nepovoľujeme, aby mali viacero účtov.

To zahŕňa:

 • Mať súčasne viac než jeden aktívny účet.
 • Neustále vytváranie a odstraňovanie účtu.

Spoločné účty

Nezakladajte si skupinový účet s partnerom alebo priateľmi. Fiesta je miesto, kde majú byť členovia sami sebou.

Ako moderujeme

Pomocou automatizovaných systémov a tímu moderátorov monitorujeme účty a kontrolujeme, či sa v nich nevyskytuje obsah, ktorý by naznačoval porušovanie týchto pravidiel a našich podmienok používania. Pokiaľ tieto pravidlá alebo náš Sľub úprimnosti nebudete rešpektovať, môžeme vám obmedziť prístup na Fiesta alebo môžeme váš účet na Fiesta natrvalo odstrániť (bez ohľadu na to, či k porušeniu došlo na internete alebo mimo neho).