Wytyczne dla społeczności

Fiesta jest miejscem, w którym można szczerze rozmawiać. To przestrzeń, w której każdy może powiedzieć, kim jest i czego szuka.

Chcemy, aby każdy mógł czerpać przyjemność ze swojej podróży na Fiesta i korzystać z naszej platformy bezpiecznie i odpowiedzialnie. Miliony osób na całym świecie polega na nas w kwestii zapewnienia bezpiecznej i godnej zaufania przestrzeni do nawiązywania znajomości. Stworzyliśmy te wytyczne, aby przekazać Ci, jakie zachowania są możliwe do zaakceptowania a jakiego zachowania nie akceptujemy na naszej platformie.

Te zasady zostały stworzone z pomocą naszej społeczności oraz naszego oddanego zespołu w celu zachowania bezpiecznej przestrzeni do nawiązywania znajomości.

Jesteśmy cały czas zaangażowani w aktualizowanie naszych zasad, aby dokładnie odzwierciedlały i reprezentowały one różnorodność użytkowników oraz pozostały aktualne w stosunku do tego, co dzieje się na świecie.

Na to nie ma miejsca na Fiesta:

Niepełnoletni

Fiesta jest platformą przeznaczoną dla osób dorosłych. Oznacza to, że musisz mieć co najmniej 18 lat, aby dołączyć do naszej platformy. Jeśli znajdziemy jakikolwiek dowód, który będzie sugerował, że masz mniej niż 18 lat, Twój profil zostanie zablokowany. Jeśli stanie się tak przez pomyłkę, zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Cię o dowód tożsamości, który potwierdzi Twój wiek.

Rozumiemy, że niektórzy użytkownicy chcą podzielić się zdjęciami ze swoimi dziećmi. Prosimy jednak, aby zdjęcia nie przedstawiały tylko samych dzieci oraz prosimy, aby dzieci były całkowicie ubrane. Jest to bezpieczniejsze dla wszystkich.

W skrócie:

 • Użytkownicy nie mogą mieć mniej niż 18 lat.
 • Nie wolno zamieszczać na profilu zdjęć, na których są tylko dzieci.

Nieprawdziwe profile

Po dołączeniu do Fiesta oczekujemy od Ciebie szczerej postawy w reprezentowaniu siebie. To oznacza, że musisz: używać swojego imienia tak jak w codziennym życiu, prezentować tylko swoje zdjęcia i nie możesz: fałszywie się przedstawiać, podawać się za inną osobę, lub modyfikować informacje o sobie.

Do tego zaliczamy:

 • Kłamstwa dotyczące informacji o Tobie, włącznie z informacjami o wieku i lokalizacji.
 • Zamieszczanie lub wysyłanie zdjęć, które nie przedstawiają Ciebie.
 • Zamieszczanie lub wysyłanie przerobionych zdjęć, które sugerują, że jesteś kimś innym.
 • Zamieszczanie zdjęć, na których Twoja twarz jest niewyraźna.
 • Zamieszczanie zdjęć ze znakami wodnymi lub logo, pokrytych tekstem lub mocno edytowanych.

Dyskryminacja

Jesteśmy bardzo różnorodną społecznością. Szanuj przekonania, zainteresowania i tożsamość innych osób. Fiesta ma bardzo surowy stosunek do mowy nienawiści i dyskryminacji.

Kwalifikujemy treści jako mowę nienawiści (i podejmujemy bardziej surowe działania w odniesieniu do profili), jeśli profil promuje lub akceptuje rasizm, nietolerancję, przemoc, nienawiść, dehumanizację lub krzywdzi osobę lub grupę osób z powodu:

 • Rasy
 • Tożsamości etnicznej
 • Niepełnosprawności
 • Wieku
 • Narodowości
 • Orientacji seksualnej
 • Płci
 • Tożsamości płciowej
 • Religii
 • Wyglądu (włączając w to body shaming)

Do tego zaliczamy:

 • Symbole reprezentujące grupy nienawiści lub dyskryminujące przekonania.
 • Żarty lub memy, które są krzywdzące lub niestosowne.
 • Komentarze wyrażające nadzieję lub wzywające do skrzywdzenia osoby lub grupy osób.
 • Oszczerstwa pod adresem chronionej społeczności.
 • Groźby pod adresem jakiejkolwiek osoby lub grupy osób, także polityków.
 • Obrazy, które przedstawiają innych jako mniej niż człowieka.
 • Narzucanie drugiej osobie swojej opinii na temat idealnej tożsamości. Na przykład jesteśmy bardzo przeciwni body shaming lub narzucaniu innym swojej opinii na temat 'normalnego ciała'.

Nękanie, napaści, wykorzystywanie

Chcemy, aby na Fiesta każdy mógł wyrazić siebie, ale nie rób tego w sposób, który może postawić kogoś w niekomfortowej sytuacji lub sprawić, że poczuje się celem ataków

Do tego zaliczamy:

 • Prześladowanie online i osobiste
 • Niechciane, niestosowne zdjęcia
 • Niechciane zaloty i/lub komentarze natury seksualnej
 • Wysyłane bez zgody intymne zdjęcia lub filmy
 • Wykorzystywanie seksualne online
 • Handel ludźmi w celach wykorzystywania seksualnego
 • Napaście na tle seksualnym
 • Wykorzystywanie dzieci na tle seksualnym i znęcanie się
 • Groźby i akty przemocy

Oszustwa i fraud

Nie oszukuj użytkowników Fiesta ani nie zwódź ich w żaden sposób dla celów finansowych.

Do tego zaliczamy:

 • Dzielenie się informacjami na temat kont finansowych (Venmo, PayPal, WeChat, itp.) w celu otrzymania pieniędzy od innej osoby.
 • Próby uzyskania bardzo osobistych informacji, takich jak informacje dotyczące konta bankowego lub numeru ubezpieczenia społecznego
 • Próby uzyskania czegoś za pieniądze lub wysłanie informacji.
 • Udawanie romantycznych zamiarów lub bycia w potrzebie osobistej lub finansowej w celu uzyskania pieniędzy.

Spam

Spam jest według nas praktyką wysyłania często niechcianych wiadomości w celach komercyjnych i reklamowych, w celach niekomercyjnych lub z innych zakazanych powodów

Do tego zaliczamy:

 • Treści, które mają na celu przekierowanie ruchu lub uwagi z interakcji na Fiesta na zewnętrzne strony internetowe, konta, produkty i/lub usługi.
 • Tworzenie wielu kont, aby zamieszczać na nich te same treści lub wzbudzać zamieszanie.
 • Kopiowanie i wklejanie wiadomości innym użytkownikom.

Promocja i nagabywanie

Fiesta nie jest miejscem przeznaczonym do handlu. Korzystanie z Fiesta dla celów komercyjnych jest niedozwolone. Nie jest to miejsce na reklamy, promowanie wydarzeń, firm, muzyki lub przedstawień. Nagabywanie jest również surowo zabronione. Oznacza ono prośby lub próby uzyskania czegoś od kogoś lub proszenie osoby o dokonanie czynu sprzecznego z prawem.

Do tego zaliczamy:

 • Zdjęcia reklamujące usługi lub przedmioty na sprzedaż.
 • Proszenie o różnego rodzaju usługi, w tym usługi seksualne lub/i ekskluzywną prostytucję.
 • Rekrutację do rozrywki dla dorosłych.
 • Linki do kont finansowych.
 • Linki do petycji.
 • Linki do stron komercyjnych i/lub dzielenie się szczegółami na temat usług subskrypcyjnych.
 • Linki do kont społecznościowych.
 • Proszenie o pomoc finansową lub prezenty.
 • Kampanie polityczne.

Kilka kont

Aby Fiesta było przyjemnym miejscem, nie pozwalamy użytkownikom na posiadanie kilku kont.

Do tego zaliczamy:

 • Posiadanie więcej niż jednego aktywnego konta w tym samym czasie.
 • Ciągłe tworzenie i kasowanie swoich kont.

Wspólne konta

Nie zakładaj konta grupowego z parterami lub znajomymi. Fiesta jest miejscem dla prawdziwych, indywidualnych użytkowników.

Jak moderujemy

Korzystamy z automatycznych systemów oraz mamy zespół moderatorów, aby monitorować i przeglądać konta i wiadomości, które wskazują na złamanie naszych wytycznych oraz zasad i warunków użytkowania. Jeśli nie będziesz przestrzegać naszych wytycznych i naszej Deklaracji szczerości, moderator może ograniczyć Twój dostęp do Fiesta lub usunąć Twoje konto Fiesta (niezależnie od tego czy złamanie wytycznych zdarzyło się online czy offline).