pravidla komunity

Fiesta je místo k poctivému seznamování. Je to místo, kde mohou být všichni sami sebou a mohou být upřímní o tom, kdo jsou a co hledají.

Chceme, aby si všichni mohli svoji cestu na Fiesta užít a aby naši platformu používali bezpečně a zodpovědně. Milióny lidí po celém světě se spoléhají na to, že pro navazování nových kontaktů poskytujeme a udržujeme bezpečné prostředí. Tyto pokyny jsme vytvořili, abyste si mohli udělat představu o tom, jaké chování je na naší platformě přijatelné a co ne.

Naše zásady jsou vyvíjeny za pomocí naší komunity a odhodlání našich zaměstnanců udržovat bezpečné prostředí pro navazování nových kontaktů.

Zavázali jsme se, že budeme naše zásady neustále aktualizovat, aby přesně odrážely a představovaly rozmanitost našich členů a udržovaly krok s mnoha změnami ve světě..

Fiesta není místem pro:

Nezletilí

Fiesta je platformou pouze pro dospělé. To znamená, že vám musí být alespoň 18, pokud se u nás budete chtít zaregistrovat. Pokud najdeme nějaké důkazy o tom, že byste mohli být nezletilí, váš profil zablokujeme. Pokud by k blokaci došlo omylem, vyhrazujeme si právo požádat o identifikaci k ověření vašeho věku.

Chápeme, že někteří členové by si mohli chtít nahrát fotografie svých dětí. Požadujeme, aby děti na fotkách nebyly samotné a aby byly plně oblečené. Tak je bezpečnější pro všechny zúčastněné.

Ve zkratce:

 • Žádní členové mladší 18 let.
 • Žádné fotografie samotných dětí na vaše profilu.

Falešné profily

Když se zaregistrujete na Fiesta, očekáváme, že se budete reprezentovat upřímně. To znamená, že musíte: použít jméno, které běžně používáte v každodenní životě, použít pouze pravé fotky, na kterých jste vy,nesmíte klamat o tom, kdo jste, ani se vydávat za někoho jiného, nebo jakékoli informace o sobě měnit.

To zahrnuje:

 • Lživé informace o vašem věku a poloze.
 • Zveřejňování nebo rozesílání fotografií, na kterých nejste vy.
 • Zveřejňování nebo rozesílání fotografií upravených ve Photoshopu, ze kterých je zřejmé, že na nich nejste vy.
 • Zveřejňování fotografií, na kterých je váš obličej zakrytý.
 • Zveřejňování fotografií s vodoznaky, logy, překrývajícím textem nebo s výraznými úpravami.

Diskriminace

Jsme velmi různorodá komunita. To znamená, že byste měli vždy respektovat vyznání, zájmy a identitu ostatních lidí. Fiesta stojí pevně proti projevům nenávisti a diskriminaci.

Za projev nenávisti považujeme (a podnikneme přísnější opatření) obsah, který propaguje nebo toleruje rasismus, bigotnost, násilí, nenávist, dehumanizaci nebo poškozování jednotlivců nebo skupin na základě:

 • rasy
 • etnické příslušnosti
 • postižení
 • věku
 • národnosti
 • sexuální orientace
 • pohlaví
 • genderové identity
 • náboženství
 • vzhledu (včetně hanobení na základě fyzického vzhledu)

Toto zahrnuje:

 • Symboly reprezentující nenávistné skupiny nebo diskriminační víry.
 • Vtipy nebo mémy, které mohou být považovány za urážející nebo necitlivé.
 • Komentování, očekávání nebo vyzývání k ublížení jednotlivci nebo skupině lidí.
 • Hanobení chráněné komunity.
 • Hrozby jakýmkoli osobám nebo skupinám, včetně politických osobností.
 • Snímky, na kterých jsou lidé zobrazeni jako podřadní.
 • Vnucování vašeho názoru o ideální identitě jinému člověku. Například stojíme silně proti hanobení těla nebo prosazování vašeho názoru na to, co je „dobré tělo“ u ostatních lidí.

Obtěžování, napadení nebo zneužívání

Zatímco chceme, abyste se na Fiesta vyjadřovali upřímně a byli sami sebou, neměli byste to dělat tak, aby se druhá strana cítila nepříjemně nebo v ohrožení.

Toto zahrnuje:

 • Pronásledování, jak online, tak i osobně
 • Nevyžádané obscénní snímky
 • Nežádoucí sexuální návrhy a/nebo komentáře
 • Intimní fotky nebo videa bez souhlasu
 • Sexuální zneužívání online
 • Prodávání sexu
 • Znásilnění
 • Sexuální zneužívání nebo týrání dětí
 • Výhrůžky nebo násilné činy

Podvody

Nepodvádějte členy Fiesta, ani je žádným způsobem neklamte za účelem finančního prospěchu.

Toto zahrnuje:

 • Sdílení údajů, spojených s vašimi finančními účty (Venmo, PayPal, WeChat, atd.) za účelem příjmu peněz od jiného člena.
 • Pokusy o získání vysoce osobních informací, jako jsou informace o bankovním účtu nebo rodné číslo.
 • Prezentace možnosti získání něčeho na oplátku za odeslání peněz nebo informací.
 • Předstírání romantických záměrů, finančních nebo osobních problémů za účelem získat peníze.

Spam

Spam považujeme za časté odesílání nevyžádaných zpráv za účelem komerční reklamy, z nekomerčních důvodů nebo za jakýmkoli jiným zakázaným účelem.

To zahrnuje:

 • Obsah, jehož cílem je přilákat pozornost pomocí interakce na webu Fiesta na externí webové stránky, účty, produkty a/nebo služby.
 • Vytváření více účtů za účelem zveřejňování duplicitního materiálu nebo vytváření falešných interakcí.
 • Kopírování/vkládání zpráv a jejich rozesílání ostatním členům.

Propagace a reklamy

Fiesta není trh. Používání Fiesta pro komerční účely není povoleno. Toto zahrnuje reklamy nebo propagace akcí, obchodu, hudby nebo vystoupení. Také je přísně zakázáno nezákonné dožadování, což je požadování, pokus o vyžadování nebo získání něčeho od někoho, nebo podněcování druhé osoby k trestnému činu.

To zahrnuje:

 • Fotografie reklam, služeb nebo položek k prodeji.
 • Nabízení jakýchkoli služeb, včetně sexuálních služeb a/nebo služeb společníka/společnice.
 • Získávání lidí pro zábavu pro dospělé.
 • Odkazy na finanční účty.
 • Odkazy na petice.
 • Odkazy na komerční webové stránky a/nebo sdílení podrobností o jakékoli službě založené na předplatném.
 • Odkazy na vaše sociální účty.
 • Nabízení finanční podpory nebo darů.
 • Politické kampaně.

Několik účtů

Abychom na Fiesta mohli udržovat příjemné prostředí, nepovolujeme žádným členům, aby měli více účtů.

To zahrnuje:

 • Mít současně více než jeden účet.
 • Neustálé vytváření a mazání účtů.

Sdílené účty

Nezakládejte si žádné skupinové účty s partnerem nebo s přáteli. Fiesta je místo pro jednotlivce, na kterém mohou být sami sebou.

Jak moderujeme

Používáme kombinace automatizovaných systémů a týmu moderátorů k monitorování a kontrole obsahu účtů a zpráv, který by naznačoval porušování našich pokynů a našich podmínek a ujednání. Pokud tato pravidla nebo náš slib upřímnosti nebudete respektovat, moderátor možná přístup k vašemu účtu na Fiesta omezí, nebo váš účet na Fiesta trvale odstraní (ať už k tomu jednání došlo online nebo offline).